Check orders

Tra cứu thông tin đơn hàng

Khi đặt hàng thành công, Quý Khách có thể theo dõi tiến trình xử lý và vận chuyển của đơn hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản khách hàng -> Theo dõi đơn hàng của tôi -> ID đơn hàng.

Để sử dụng tính năng này, Quý Khách vui lòng nhập mã số đơn hàng vào khung tương ứng, xóa hết các khoảng trắng trước và sau các ký tự, sau đó bấm "Kiểm Tra". Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quá trình xử lý đơn hàng của Quý Khách ở website và Đối Tác Giao Hàng.