By Ecom

Trở thành một người có ảnh hưởng truyền thông xã hội rất khó khăn - Đặc biệt khi bạn là người sáng tạo nội dung làm đẹp tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất để giới thiệu đến người hâm mộ của bạn.Thật không dễ dàng cho Ecom , một người có ảnh hưởng truyền thông xã hội sắc đẹp Hàn Quốc, người nhận ra hầu hết các thương hiệu đều nhấn mạnh vào việc tiếp thị và thỏa hiệp với chất lượng sản phẩm của họ.Sau khi nghe phản hồi của người hâm mộ, cô ấy muốn tạo ra những sản phẩm làm đẹp trung thực . Vì vậy, đó là khi cô quyết định ra mắt thương hiệu của riêng mình - BY ECOM.